VİZYONUMUZ

 “Adalet Mülkün Temelidir

Düşünmeden öğrenmek faydasızdır,

öğrenmeden düşünmekse tehlikeli...

Konfüçyüs

 Bilindiği gibi “Adalet Mülkün temelidir”  ifadesindeki mülk “devlet”tir.  Adalet mekanizmasının dengeli bir biçimde işleyişi için  pozitif hukuk kurallarının oluşturulması  ,onaylanması ve uygulamasının sağlanması devletin asli vazifesi olup devlet bu konuda her türlü önlemi almaktadır. Hukukun sürdürülebilirliği devletin bekasına bağlı olduğu gibi, devletin bekası da hukukun üstünlüğüne bağlıdır. Adalet hukukun varmak istediği nihai amaçtır. Devlet-hukuk-adalet kavramları ayrılamaz bir sacayağı gibidir.

Devlet içinde yer alan diğer  tüm organlar gibi kamu kurum ve idareleri de hizmetlerini ifa ederken bu amaca hizmet ederler; Amaç daima adaletin korunması dolayısı ile  de  devlet temelinin korunmasıdır.

 Kamu hizmetinin sürekliliği esastır. Bu süreklilik içinde  kamu zararlarının önlenmesi , hukuka uygunluk ilkelerine riayet kamu kurumlarının en başta gelen görevleri arasındadır.Kurumumuz bu zor görevi ifa ederken Hukuk Müşavirliğimiz de Kuruma her türlü hukuki katkı ve desteğini kusursuz bir biçimde sürdürmek vizyonundadır.

Kurumun süreklilik arz eden hizmetlerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için hak ve menfaatlerin savunulması, korunması , kazanılması zorunluluğu noktasında Hukuk Müşavirliği  her türlü tedbir, hukuki danışmanlık, yargı yolu, icra ve sulh işlemleri gibi hukuksal görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken  İdari Yönetim kadromuzun desteği  ve  kurumumuzdaki   tüm birimlerimizin Müşavirliğimizle olan  uyumlu çalışmalarından memnunluk duymaktayız.

Üniversite Hukuk Müşavirlikleri 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesine daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir.

Hukuk Müşavirliğimizin sorumluluk ve yetkisi Üniversite Tüzel Kişiliği ile sınırlı olup; Üniversite Personeli, öğrenci ve sair kişilerin Üniversite ile ilgili yada özel idari ve hukuki sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaada bulunma , dava ve takiplerinde yardımcı olma gibi hususlarda görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri Vekili başkanlığında 3avukat, dört memur ve üç sözleşmeli personel ile hizmet vermektedir.